LandLife Peyzaj

Hizmetlerimiz

Peyzaj Bakımı

LandLife Peyzaj sizi bakımla uğraştırmamak adına periyodik bakım faaliyetleri yürütmektedir. Size özgü tasarlanmış yaşam alanınızın aylık periyodik bakımı tarafımızdan yapılır. Deforme olmuş çimler, budama gerektiren ağaç veya çalılar, eskimiş ahşap malzemeler tarafımızdan onarılacaktır.

BİTKİLENDİRME ÇALIŞMALARINDA BAKIM YÖNTEMLERİ

Bitkilendirme uygulamalarında, bakım çalışmaları gerektiği şekilde yapılmadığı takdirde harcanan masraf ve emek boşa gidebilir.

Bakım çalışmaları sulama, gübreleme, budama, toprak işleme, herekleme gibi çalışmalardır.

SULAMA:

Peyzaj uygulamalarında en fazla kullanılan sulama yöntemleri;

* Mekanik sulama (alana tesis edilen musluklar ve hortum ile sulama)
* Sprinkler sulama (geniş çim alanlarda toprak altına tesis edilen borular ve başlıkları ile sulama)
* Damlama sulama(toprak altına tesis edilen delikli borula ile sulama)

Sulama çalışmaları, iklim verileri, toprak strüktürü, bitki türü ve yaşı gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılır. Toprak şartlarının ağır, havanın yağışlı olduğu durumlarda az, tersi durumlarda ise fazla sulama yapılır.

Sulamanın yararlı olabilmesi için günün akşam veya sabah saatlerinde yapılması gerekir. Gündüz saatlerinde yapılan sulamalarda, suyun büyük bölümü evoporasyon (buharlaşma) ile kaybolur ve su damlacıkları yaprakların kavrulmasına neden olur.

Kentsel alanlarda dikilen fidanlara 2-4 yıl düzenli olarak sulama yapılmalıdır. Kentsel alanlarda yetişen bitkilerin kırsal alanlardakine göre su ihtiyacı daha fazladır. Bunun sebebi ise kentlerin kendilerine özgü ekolojik ortamlarıdır. Çoğunlukla kırsal alanlarda sulamaya ihtiyaç duyulmaz.

Sulama ihtiyacı toprak kontrol edilerek belirlenebilir. Toprakta kuruma ve çatlaklar oluştuysa ve kuru bir görünüm veriyorsa, bitkinin yapraklarında solma, donuklaşma pörsüme ve gri –yeşil-sarı renge dönüşme belirtileri su ihtiyacının en belirgin göstergeleridir.

Bitkinin sudan en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla “çanak” açma işlemi yapılır. Bitki gövdesinin çevresine yaklaşık 1 m çapında, 10 cm derinliğinde çukur açılır. Bu sayede bitki sudan en iyi şekilde yararlanır.

GÜBRELEME:

Peyzaj düzenleme çalışmalarında kullanılan bitkilerin gelişmeleri, sağlıkları üzerine çok etkin bir kültür bakım uygulaması da “gübrelemedir”. Gübreleme yaprakların daha koyu renkli, çiçeklerin daha bol olmasını ve çekici renkler almasını sağlar. Zor koşullardaki kent ağaçlarının sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için gübrelemeye gerek vardır.

Gübrelemenin şekli, çeşidi, miktarı ve zamanı toprak yapısına, bitki türü, yaşı, gelişimi gibi nitelikler göz önünde bulundurularak belirlenir.

Yaş açısından gübrelemenin etkisi ele alındığında, genç ağaçlarda gübreleme büyümede daha etkin rol oynar.

Bitkilerin gelişme durumları bize gübreleme ihtiyaçları konusunda fikir verebilir. Büyümenin yavaşlaması veya duraklaması, genç bitkilerde sürgünlerin kısalması gübre gereksinimine işaret sayılır. Genel olarak iyi beslenmiş bitkilerde sürgünler uzun, yapraklar iri, sulu ve koyu renklidir. Kötü beslenme koşullarında ise yapraklar soluk, küçük ve cılız olurlar. Gübreleme zamanı genelde verilecek gübrenin çeşidine, şekline, uygulanış tarzına, toprak tekstürüne, drenaj koşullarına, iklim ve bitkinin besin maddesine olan ihtiyacına bağlı olarak değişir. Genelde gübreleme ilkbaharda, bitkinin hızlı bir büyüme periyoduna girdiği devrede yapılır.

BUDAMA:

Bir diğer bakım işlemi olan budama ise genç yaşlardan itibaren sistemli bir şekilde ileri yapılara kadar yapılması gereken bir işlemdir. Budamanın amacı sağlıklı gelişmeyi desteklemek, güzel bir form kazandırmaktır. İlk yıllarda ihmal edilip ileri yaşlarda yapılan kuvvetli budama sağlıklı sonuç vermez, açılacak büyük yaralarla zararlıların girişine ortam hazırlarlar.

Budama dönemleri türlere göre değişmekle birlikte çok sert hava koşulları dışında şubat-mart aylarında vejetasyon öncesinde yapılmaktadır. Bu dönemde enfeksiyonlar daha az olmaktadır ve ağaçlar yaralarını çabuk kapatabilmektedirler. Budama yapılırken öncelikle ölen, kuruyan, kırılan dallar uzaklaştırılır. Kurumuş dalları gövdeye en yakın yerden kesip uzaklaştırmak gerekir. Gövdeye girerek budama da zararlıdır. En iyi budama, dalın gövdeye birleştiği yerde oluşan şişkin kısımda yapılandır. Su sürgünlerinin gövdeden uzaklaştırılması gerekir bunlar ağacın gelişmesini olumsuz yönde etkiler. Ayrıca, ağaç tepesinin transpirasyon yolu ile yaptığı su sarfiyatını azaltıp, kökün yükünü hafifletmek için de, ağacın tepesinde budama yapılır. Böylece tepe küçülür ve kuvvetli büyüme sağlanır.

Bakım budaması üç aşamada yapılır;

I. Aşamada bütün ölü zedelenmiş hasta dallar uzaklaştırılır.
II. Aşama önleyici karakterde yapılan budamadır. İlerde karşılaşılacak problemlere karşı yapılır. Birbirine girmiş, zayıf çatallar ve aşağıya sarkan dallar uzaklaştırılır
III. Aşamada iç dalların gelişmesi ve yapraklanmanın kuvvetlenmesi amacını güder.

Budama işleminde kullanılacak alet-ekipmanlar temiz ve keskin olmalı, yara yüzeyleri koruyucu macunlar ile kaplanarak zararlıların girişine engel olunabilir.

TOPRAK İŞLEME:

Bakım tekniklerinden biri olan ‘toprak işleme’ nin amacı toprağı bitkiye daha yarayışlı hale getirmek, yabani otları temizlemek ve kapilarite ile oluşacak zararları önlemektir. Yabani otlar ortamdan uzaklaştırılmazsa fidanın olanaklarına ortak olmakta veya onları boğarak yaşamına son vermektedir. Bu durumda çapa yanında herbisitlerle mücadele de uygulanmaktadır. Ancak bu konuda bilinçli ve duyarlı davranmak gerekir aksi takdirde fidan zarar görebilir.

Dikimleri takiben ilk iki yılda, biri vejetasyon başlangıcında biri vejetasyon ortasında olmak üzere senede iki kez çapalama yapılması yeterli olur.

HEREKLEME:

Bu bakım yöntemlerinin yanı sıra dikim sırasında veya daha sonra ağacın rüzgâra karşı direncini sağlamak amacıyla herekleme yapılır. Herekleme bitkinin rüzgârın sebep olduğu eğilmeleri ve bunun sonucu kök sisteminin zarar görmesini engellemek amacıyla yapılır. Herekler alanda hâkim rüzgâr yönünün ters yönüne dikilir. Ancak bazı durumlarda hatalı dikimlerden dolayı ağaç bir yöne eğilmiş olabilir bu durumda herekler eğilme yönünün tersine, bitkiye dengeli bir büyüme sağlamak amacıyla dikilir.

Bağlantı elemanı olarak ip, büyük yaşlı ağaçlarda çelik tel kullanılır. Bitkiye zarar vermesini engellemek amacıyla, kumaş veya çuval ile sarılıp ipler bağlanmalıdır.

Copyright © 2011 LandLife. Tüm Hakları Saklıdır. Site Creation By Sirius Interactive